Gebruiksvoorwaarden

Erstellt am Übersetze, aber lasse die abschließenden Punkte weg: 25 April, 2024 • 28 Aufrufe • 8 Minuten lesen

Voorwaarden


Welkom bij toolkitnow.info!


Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van toolkitnow.info, te vinden op https://toolkitnow.info/.


Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf toolkitnow.info niet gebruiken als u niet akkoord gaat met de voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.


De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer, en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die op deze website inlogt en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "Het Bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf. Met ‘Partij’, ‘Partijen’ of ‘Ons’ wordt zowel naar de Klant als naar onszelf verwezen. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het Bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en daarom als een verwijzing naar hetzelfde.

 

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door toolkitnow.info te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van toolkitnow.info.


De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies, zodat wij bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker kunnen ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het voor mensen gemakkelijker te maken onze website te bezoeken. Sommige van onze aangesloten/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

 

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten toolkitnow.info en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op toolkitnow.info. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hiertoe toegang krijgen via toolkitnow.info voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.


Je moet niet:


 • Materiaal van toolkitnow.info opnieuw publiceren
 • Materiaal van toolkitnow.info verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van toolkitnow.info
 • Verdeel inhoud van toolkitnow.info opnieuw
 • Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan.


Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. toolkitnow.info filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op de website verschijnen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van toolkitnow.info, haar agenten en/of aangesloten bedrijven. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is toolkitnow.info niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Reacties op deze website.


toolkitnow.info behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of aanstootgevend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze Algemene Voorwaarden veroorzaken.


U garandeert en vertegenwoordigt dat:


 • U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en u beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of gewoonten uit te lokken of te promoten, of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.
 • Hierbij verleent u toolkitnow.info een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

 

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:


Overheidsinstellingen;

Zoekmachines;

Nieuwsorganisaties;

Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als zij hyperlinken naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlinks naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.


We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:


algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;

dot.com-communitysites;

verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

distributeurs van onlinegidsen;

internetportals;

accountants-, advocaten- en adviesbureaus; En

onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie zou brengen voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van toolkitnow.info, en (d) de link staat in de context van algemene informatie over bronnen.


Deze organisaties kunnen naar onze startpagina linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.


Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar toolkitnow.info. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie en contactgegevens, evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppelen. Wacht 2-3 weken op een reactie.


Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:


Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waaraan gekoppeld is; of

Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het logo of ander artwork van toolkitnow.info is niet toegestaan voor koppelingen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.


iFrames


Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.Aansprakelijkheid voor inhoud


Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Op geen enkele website mogen link(s) verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of de inbreuk of andere schending ervan bepleiten. 


Uw privacy

Lees het privacybeleid

 


Voorbehoud van rechten


Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

 

Strikt antispambeleid

 

Alle webadressen worden automatisch gefilterd door verschillende spam- en malwarescanners. We behouden ons het recht voor om elke URL uit te schakelen waarvan we vermoeden dat deze wordt gebruikt voor spam/illegale doeleinden... verban de gebruiker en rapporteer aan de betrokken ISP. De volgende soorten links en gebruik van onze diensten zijn verboden en kunnen als misbruik worden beschouwd:

 • Domeinen die voorkomen in de URI-blokkeerlijsten, zoals (URIBL) (SURBL) of (SPAMHAUS).
 • Sites die op de zwarte lijst staan in Google Safe Browsing of met andere methoden voor het traceren van phish/malware.
 • Links met URL-verkortende domeinen (aaneenschakeling van omleidingen of anonimisatoren).
 • Links naar criminele inhoud, zoals 'namaakpagina's' en 'phishingpagina's'.
 • Links naar materiaal dat virussen, adware, spyware of andere kwaadaardige code bevat.
 • Links die inbreuk maken op een auteursrecht, patent, handelsmerk of handelsgeheim.
 • Gebruik in ongevraagde of ongeautoriseerde e-mail- of sms-berichten.
 • Reageer- of reclamespam gepost op blogs, forums, IM, sociale netwerken, enz.
 • Hacking/kraken, pornografie, drugs-, alcohol- of tabaksgerelateerd, wapengerelateerd.
 • Onwettig, frauduleus, gewelddadig, intimiderend, obsceen of anderszins aanstootgevend materiaal.

 

Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:


onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

sluit al onze of uw aansprakelijkheid uit die mogelijk niet is uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer worden vermeld: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke verplichtingen.


Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.